Målgrupper   Personale   Faglig tilgang   Visitation   Indkøringsperiode

Visitation

Visitationen sker på grundlag af et tæt samarbejde med borgeren, netværket og den visiterende kommune, samt en grundig vurdering af borgerens funktionsniveau, i forhold til hvordan borgeren fungerer:

 • I personlig relation til andre
 • Socialt
 • Psykisk
 • Somatiske
 • I forhold til personlig pleje
 • I forhold til mobilitet og færden
 • I forhold til daglig husførelse
 • I forhold til arbejde, aktivering og aktiviteter i øvrigt

Når dette er vurderet, besluttes en af nedenstående kategorier og den endelige individuelle pris aftales. Denne pris vil løbende blive reguleret i forhold til hvordan borgerens funktionsniveau ændrer sig.

Kategori 1: Lette begrænsninger

 • Borgeren er den aktive part og kan med let personlig støtte klare dagligdagen.
 • Borgeren har brug for at kunne kontakte personalet ved behov hele døgnet.

Kategori 2: Moderate begrænsninger

 • Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Kategori 3: Svære begrænsninger

 • Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Kategori 4: Totale begrænsninger

 • Borgeren er ude af stand til at klare sig selv og har brug for fuldstændig personlig støtte i dagligdagen samt massiv adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for 24 personlige timer i døgnet eller derover.

Når en kommune henvender afklares sig afklares forventninger om det fremtidige forløb enten skriftligt eller på et netværksmøde.

Herefter indgår vi en samarbejdsaftale med kommunen. Kommunen beskriver inden, hvordan de ønsker opgaven løst i en §141 handleplan. Herefter aftales kategori samt pris og fremtidigt tidsforløb. Dette er med til at sikre, at opgaven løses korrekt både fagligt og økonomisk.

Vi ønsker selvfølgelig, at borgeren selv kan vælge og er motiveret for at indgå et samarbejde med os, selvom dette ikke altid er tilfældet i starten. Det vil altid være muligt for borgeren og dennes netværk at komme på besøg. Vi besøger også gerne borgerne i deres hjem, hvis de har behov for at være i egne trygge rammer. På besøgene informerer vi om stedet og vores faglige tilgang. Der vil være rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med personalet.

Hos os bliver en borger ikke smidt ud fordi han/hun har svært ved at falde til, med mindre borgeren er så personfarlig, at han/hun skal opholde sig på en lukket sikret institution. I perioder hvor en borger f.eks. er meget udad reagerende, øger vi sikkerheden, ved at optimere støtten efter aftale med kommunen.