Er det ikke vigtigt, at du også bliver hørt?

Kære Pårørende

Med vores faglige tilgang og ønsket om dialog, medinddragelse og åbenhed, så er forholdet til vores borgeres pårørende og øvrige netværk af stor betydning.

Vi ved at det kan være hårdt at have svær psykisk sygdom tæt inde på livet og at det nemt kan tære på ens ressourcer at skulle være den stærke, den der undersøger og den der hjælper.

Hvis din pårørende bor her hos os, så er vores primære opgave at sikre ham eller hende et værdigt liv, hvor der sker udvikling. Vi arbejder målrettet med udviklingsplaner og har altid borgeren i centrum. Vi ved at tilstanden kan ændre sig og vi er derfor altid klar til at ændre retning.

Vi afholder, netværksmøder hvor vi, så vidt muligt, sammen med borgeren samler hele netværket. Her drøfter vi borgerens udviklingsplan, sætter nye mål og glædes over de mål, som vi er opnået. Her er der også brug for dig som pårørende og du er altid velkommen til at deltage.

Herudover vil vi dog også gerne hjælpe dig som pårørende. Det kan være med en samtale under fire øjne, bisidder til møder, juridisk bistand eller støtte i forbindelse med hjemmebesøg og lignende.

Vi ved at det kan være hårdt at involvere sig, deltage i mange møder etc. og at mange pårørende ikke har de nødvendige ressourcer til at være så aktive som de gerne ville. Derfor tilpasser vi vores tilbud, så de passer til borgere og pårørende.

Hver gang vi oplever, at det er vigtigt med inspiration og et gensidigt samspil med dig som pårørende, så vil vi indkalde til dialogmøder. Er der ting, som du vil have afklaret, så har du selvfølgelig altid mulighed for at bede om et møde eller bare ringe og få en snak.

Vi håber at du som pårørende vil være med til at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og personale.

  • medvirke ved fastlæggelse af retningslinjer for arbejdsgange, aktiviteter og personalets måde at optræde på
  • udvise indflydelse på dagligdagen og indholdet.
  • være medvirkende til at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem borgere, pårørende og personale

Har du spørgsmål til måden vi gør tingene på, så henvender du dig bare til vores personale, som enten kan svare dig eller sikre at du kommer til at tale med den rigtige person.