Faggrupper   Ansættelsesforhold   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Medarbejdere

Ann Berit Hansen, Psykiatrisk plejer:

At arbejde og tænke efter principperne i Åben Dialog har for mig været et vigtigt tillæg til mit menneskesyn. At være nærværende og lyttende, oprigtigt interesseret i at hjælpe det andet menneske, på det andet menneskes præmisser, er essensen i mit virke. At bruge de uddannelser jeg har taget i Norge og som betyder så meget for mig har gjort at jeg søgte her Åkandehuset/Tulipanhuset hvor der arbejdes på at implementere Åben Dialog i hverdagen.....

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Beatrix L.K. Nielsen, Pædagog:

Jeg arbejder i Åkandehuset, fordi jeg oplever, at der er en respektfuld tilgang til beboerne og mulighed for at lave projekter ud fra de enkeltes ønsker. Ligeledes har man som medarbejder lov til at sige fra overfor arbejdsopgaver, man ikke føler sig tryg ved og vi har stor indflydelse på vores arbejdsplan. Jeg er også glad for, at vi arbejder ud fra tilgangen Åben Dialog og prøver at have en undersøgende og lyttende attitude overfor det der foregår i beboere og kollegaer. Jeg kan godt lide at stå for kreative aktiviteter, det synes jeg er dejligt

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Benjamin Viberg, Psykolog:

Jeg er i Åkandehuset fordi jeg er nysgerrig på hvordan voksne, der har mange udfordringer med at finde fodfæste i deres tilværelse, bedst hjælpes og støttes til at mestre så mange aspekter af deres liv som muligt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Bonnie Lund, Psykiatrimedarbejder:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset, da jeg tidligere har været ansat under Nina Sandhøj. Vi deler nogle af de samme holdninger rent fagligt og det er betryggende at vide, at der er de fornødne ressourcer tilstede på arbejdspladsen og vi rent faktisk formår, at gøre en forskel for vores borgere.

Jeg vægter mit arbejde højt og jeg sætter stor pris på, at fagligheden er i fokus i Åkandehuset og er meget taknemmelig for den sparring og opbakning jeg møder, både kollegaer iblandt men også fra ledelsen.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Brian Andersen, SSA:

Åkandehuset er et botilbud som passer godt til mig og mit menneskesyn.

Jeg kan godt lide, at vi tilpasser os hver enkelt beboer, med de forskellige behov og udfordringer de har. Det motiverer mig at støtte og hjælpe beboerne, så deres dage bliver udfordrende og udfyldt med det de ønsker. Vi arbejder efter Åben Dialogs principper. Tilgangen støtter målrettet op om beboerne og de forskellige problematikker der kan opstå for dem.

Åkandehuset er et botilbud med dygtige medarbejder og et dejligt arbejdsmiljø. Beboerne har gode fysiske forhold i deres lejligheder. Udenoms arealerne ligger op til meget natur.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Camilla Ibsen, Psykiatrimedarbejder:

Jeg er meget glad for den plads til forskellighed, der er i Åkandehuset. Samtidigt giver vores faglige tilgang vores beboere stor medindflydelse i deres eget liv. Jeg er glad for at være en del af et team, som behandler vores borgere forskelligt ud fra hvert deres ståsted i livet, men med en grundlæggende omsorg og respekt.


Camilla Enevoldsen, Pædagog:

I Åkandehuset er der plads til forskellighed både hos borgerne og i medarbejdergruppen. Det skaber tryghed og hjemlighed, når alle får det de har brug for. Derfra kan vi sammen skabe udvikling og se det store i det små. Det betyder meget for mig, at vi giver plads til hinanden og arbejder i relationen. Viljen og evnen til samarbejde i personalegruppen er vigtigt for mig.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Dorthe Ryttergaard, SSA:

Jeg kan godt lide den form for Åben Dialog vi arbejder med i Åkandehuset. Det er også rart at vi har tid og mulighed for at gøre en masse godt for vores borgere.

Der er en god humor og et godt sammenhold hos personalet i Åkandehuset, hvilket skaber et positivt miljø for borgerne.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Flemming Verner, Psykiatrimedarbejder:

Jeg ser Åkandehuset som det helt rigtige sted for mig at arbejde, da jeg deler husets værdier omkring Åben Dialog, gensidig respekt, tanken om ligeværd og fokusering på borgerens ressourcer og behov.

Den traditionelle psykiatri har medicinering som kernen i sit behandlingstilbud. Som jeg ser det, må medicinering ikke stå alene, men skal suppleres med tillidsvækkende daglig dialog.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Gitte Skogstad, Psykiatrimedarbejder:

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Helle Larsen, Psykiatrimedarbejder:

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Helen Gerd Busk Pedersen, Plejer:

Jeg manglede og savnede de grundlæggende kerneopgaver sammen med borgerne og kollegaer. Så da Åkandehuset søgte medarbejder ønskede jeg at være en del af dette.

Dette med bl.a. Åben Dialog som er en tilgang som virker og hvor man kan forstyrre tilpas, så der kan ske en udvikling. Dejligt sted.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Henrik Johansen, Psykiatrimedarbejder:

I Åkandehuset har jeg stor indflydelse på mit arbejde med en masse frihed under ansvar, Jeg har opbakning fra kolleger og ledelse i projekter omkring borgere og deres udvikling.

For mig står Åkandehuset for stor faglighed, ansvarlighed, ægthed og troværdighed, hvilket er værdier jeg selv sætter højt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Jonna Van der Bourgh, SSA:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi det er en god arbejdsplads, med mange udfordringer og højt til loftet. Jeg arbejder med den målgruppe, som jeg gennem mit arbejdsliv er kommet til at holde af, og som jeg mener at jeg kan gøre en forskel for. Jeg har mange skønne kollegaer med høj faglighed, og en rummelig chef, der giver os ansvar der gør at der er trivsel for både beboere og personale.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Karina Jensen, Psykiatrimedarbejder:

Jeg arbejder i Åkandehuset, fordi jeg brænder for at arbejde med mennesker. Det er noget jeg trives med og har gjort i mange år, først i børnehave, siden hen på opholdssteder med unge anbragte.
Jeg er nu i Åkandehuset og er meget glad for dette, jeg kan godt lide at arbejde med Åben Dialog og have indflydelse på mit daglige arbejde.
Jeg kan godt lide at have med mennesker at gøre og jeg håber, at jeg kan være med til at gøre en forskel og at give borgerne noget i rygsækken.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Kasper Jacobsen, Pædagog:

Jeg nyder at være i Åkandehuset, da jeg oplever en faglig og personlig frihed. Åkandehuset tilbyder mig en balance imellem arbejde og fritid, jeg trives rigtig godt med. Jeg har mulighed for at være 100% på, når jeg er på job og dermed være helt til stede i relationen med den enkelte beboer.

Jeg interesserer mig meget for Åben Dialog som tilgang. I Åkandehuset har jeg mulighed for at anvende denne tilgang i dagligdagen, samtidig med at, der er åben for at målrette sit metodevalg til den enkelte beboer. Dette bevirker, at man ikke er tvunget til at få en beboer til, at passe i en bestemt forudbestemt metode, men i stedet kan finde en metode der passer til den enkelte beboer.

Jeg oplever derfor, at man i Åkandehuset i langt højere grad, end mange andre bosteder, helt reelt har mulighed for at sætte denne enkelte beboer i centrum, og ikke kun snakke om at man gør det.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Kristina Eriksen, SSA:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi jeg har mulighed for at arbejde med mine kernekompetencer i en institution som vægter udvikling for både beboer, personale og ledelse højt.

Særligt værdsætter jeg at personalet udfordres i deres faglige og personlige udvikling i dagligdagen, da det er med til at skabe refleksion over den måde vi arbejder på og i sidste ende sikre, at beboerne bliver behandlet værdigt, respektfuldt og professionelt.

For mig er det vigtigste at personalets relation til beboerne er professionel og hjertevarm, hvilket jeg oplever i høj grad i Åkandehuset.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Katrine Larsen, Pædagogisk assistent:

Det der gør det betydningsfuldt for mig at arbejde i Åkandehuset er, at der er plads – og rummelighed til, at vi alle er forskellige.
Vores relations nære arbejde sikre, at borgeren er i centrum.

Omsorg for psykisk lidende skal være andet end bare medicin - nærhed, tryghed og følelsen af at "være noget" er essentielt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Line M. Nielsen, Pædagog:

Jeg er rigtig glad for at arbejde i Åkandehuset og har været med lige fra vi åbnede. Jeg kan godt lide den faglige tilgang Åben Dialog, da det virker naturligt for mig både i relationen til borgerne og mine kollegaer. I øjeblikket er jeg ved at uddanne mig til pædagog og i denne periode hjælper jeg med administrative opgaver.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Louise Olsen, SSA:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset, da jeg altid har været utrolig glad for gennem mit arbejde at kunne gøre en forskel for den enkelte borger.

I Åkandehuset arbejdes der ud fra en faglige tilgang Åben dialog, som for mig betyder meget, da den enkelte borger bliver hørt, og at vi som personale igennem støtte, kan hjælpe den enkelte borger så de bevarer deres selvbestemmelsesret og får den bedste mulige hverdag.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Mikkel Emil Nielsen, Pædagogisk assistent:

Jeg har arbejdet i Åkandehuset fra vi åbnede i december 2011 og været med i hele opstarten.
Jeg kan godt lide at arbejde i Åkandehuset, fordi vi har en tydelig faglig tilgang, inden for hvilken man kan arbejde selvstændigt med tillid fra ledelsen.
Som medarbejder er det muligt at have sig selv 100% med i relations arbejdet med borgeren, så det hjælper den enkelte borger bedst.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Marianne Steenfeldt, SSA:

Min fornemmeste opgave i Åkandehuset er, at hjælpe, støtte og vejlede vores borgere, så de - på trods af, eller sammen med - deres psykiske sygdom, kan leve en værdig tilværelse, der giver mening for dem.

Klik på mit billede for at læse mere om mig

Michael Grütter, Pædagog:

Jeg har valgt Åkandehuset som min arbejdsplads, fordi her er det borgeren der er i centrum. Det er borgeren der er med til at definerer, hvad han eller hun har brug for, så deres hverdag kan blive så god som mulig på trods af deres forskellige udfordringer.
Her i Åkandehuset har jeg mulighed for at indgå i relationer med borgerne og personalet, så vi sammen skaber en udviklende og indholdsrig hverdag for borgerne.
Vi arbejder med Åben Dialog og de resultater der kommer ud af denne arbejdsmetode er virkelig gode og er med til at motiverer både personalet og borgerne.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Michelle Kim Parker Petersen, SSA:

Jeg søgte arbejde i Åkandehuset i 2019, da jeg havde hørt rigtig godt om stedet. Tænkningen Åben Dialog tiltaler mig meget, og jeg ser frem til at lære og høre mere om det, så jeg kan dygtiggøre mig og få nogen nye redskaber til dagligdagen.

Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og vil gerne være med til at gøre en forskel, samt give en værdig og tryg hverdag for beboerne.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Miriam Ósk Wiemann Skødt-Nielsen, Psykiatrimedarbejder:

Åkandehuset er et sted, hvor der er mulighed for at gøre en forskel. Her føler jeg, at min indsats er med til at give borgerne en positiv dagligdag. Derfor er jeg glad hver dag, jeg er på arbejde.
Personalets mangfoldighed og forskellige kompetencer giver et godt og omsorgsfuldt miljø til gavn for alle.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Nina Sandhøj, Sygeplejerske og Daglig leder:

I 2012 valgte jeg at åbne Åkandehuset. Et sted som kunne tilbyde noget helt specielt for borgere med særlige behov.

Inden havde jeg arbejdet som afdelingssygeplejerske på en psykiatrisk skadestue og oplevet, at der manglede gode tilbud til borgere som kæmpede med både psykiske og sociale problemer, hjerneskader, misbrugsproblemer og domme.

Jeg havde god erfaring med den faglige tilgang Åben Dialog og valgte derfor at kaste mig ud i opgaven, som jeg er blevet meget glad for.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Pia Guth, Sygehjælper:

Åkandehuset er et sted hvor jeg føler mig hjemme.
Et sted i udvikling og et sted hvor vi vil hinanden det gode.
Vi arbejder med Åben Dialog, respekt i forhold til beboer, kollegaer og ledelsen.
Vi tager ansvar og bruger hinandens faglighed.
Det er en glæde dagligt at møde vores beboer og se dem udvikle sig i de trykke rammer vi prøver at skabe.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Pia Skydsgaard, Pædagog:

Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udfordrer mig og at jeg er i et miljø, hvor der er ressourcer til, at kunne gøre det nødvendige, men også det bedste.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Rasmus Fougt, Psykiatrimedhjælper:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi det giver mig stor glæde at gøre en positiv forskel for mennesker, der har nogle udfordringer i livet. Det er et nyt arbejdsområde for mig, og det er spændende at få indsigt i andre menneskers liv. Jeg er empatisk, lyttende, omsorgsfuld, tålmodig og meget nysgerrig som person.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Rikke Buhr Møllebro, Social- og sundhedshjælper:

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Susanne Søndergaard Andersen, Psykiatrimedarbejder:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi jeg nyder at arbejde med mennesker, se deres forskelligheder og møde dem hvor de er.

I Åkandehuset bliver borgerne hørt og er eksperterne i deres eget liv. Der er stor åbenhed og højt til loftet både for borgere og personale. Det giver et fantastisk arbejdsmiljø, så vi som personale kan gøre vores bedste.


Sebastian B. Rasmussen, Pædagogisk assistent:

Den 2. december 2013 blev jeg ansat I Åkandehuset, fordi jeg ønskede at arbejde med voksne inden for psykiatrien. Jeg har fundet mig godt tilpas i samarbejdet med borgerne og personalet.

Jeg interesserer mig meget for hvordan andre mennesker har det, og er god til at udvise empati og sætter gerne andre før mig selv.


Tanja Joy Nielsen, Social- og sundhedshjælper:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset da jeg brænder for at kunne hjælpe borgere med psykiske/fysiske udfordringer. At kunne være tilstede i samtalen og ved behovet, samt skabe et trygt miljø som bidrager til refleksion og udvikling.

I Åkandehuset bliver der arbejdet ud fra Åben Dialog. Kerneværdierne i Åben Dialog afspejler den måde jeg ønsker at være på, overfor mine medmennesker, da jeg sætter en stor ære i at skabe ligeværd og respekt overfor hver enkel borger uanset kontekst og livshistorie.

Det tiltaler mig, at der i Åkandehuset ikke er ens dagsorden for samtlige borgere og at borgeren er i centrum og bliver anerkendt individuelt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Tanja Holst, Psykiatrimedarbejder:

Jeg blev i 2016 ansat i Åkandehuset. Jeg har arbejdet indenfor den psykiatriske boldgade i siden 2007.

Åkandehuset blev noget nyt, da tilgangen til borgerne var helt anderledes end hvad jeg før havde set. Jeg føler mig veltilpas her, hvor der er plads til forskelligheder. Åbenheden er gældende både for beboerne og personalet. I samarbejde med vores borger tænker vi ud af boksen og er nysgerrige på hvad livet kan byde af muligheder. Vi har en familiær tone, hvor der er plads til god humor med vores borgere.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Tommy Jelkær Zøllner, Pædagog:

Jeg arbejder i Åkandehuset da den faglige tilgang til borgerne passer godt til mit menneskesyn. Samtidig brænder jeg efter at gøre en forskel, i forhold til at støtte og vejlede mennesker med socialpsykiatriske problemstillinger.

Både kollegaer og ledelse er med til at gøre Åkandehuset til et unikt hjem for borgerne, og en god arbejdsplads for personalet.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Uffe Grønborg, Psykiatrimedhjælper:

Jeg arbejder i Åkandehuset, fordi jeg kan være med til at gøre en forskel, for andre mennesker som har behov for hjælp.
Det er meget motiverende for mig, at kunne bruge mine menneskelige kompetencer, til hjælpe den enkelte beboer i de situationer, som måtte opstå i deres hverdag.
Hver beboer er unik, og kræver helt sin egen omsorg, til at få den bedste dag ud af det.
Jeg stortrives i et miljø, hvor gensidig respekt for hinanden, forståelse, tålmodighed, er nøgleord.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Vita Rasmussen, SSA:

Grunden til jeg har søgt ansættelse i Åkandehuset er, at jeg i længer tid har haft lyst til at arbejde med den målgruppe af borgere, som bor i de huse som Åkandehuset repræsenter. At kunne give dem tryghed, trods deres forskellige udfordringer og måder de mestre deres udfordringer på, er for mig en fantastisk opgave og udfordring.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Winnie Henriksen, SSA:

Åkandehuset er et botilbud med højt til loftet. Her er der plads til vores forskelligheder og her er borgerne i centrum.

Endvidere er der også fokus på personalet, i forhold til indflydelse, medbestemmelse og uddannelse. I personalegruppen er vi rigtig gode til at tage hånd om hinanden. Derfor arbejder jeg i Åkandehuset.

Klik på mit billede for at læse mere om mig