Faggrupper   Ansættelsesforhold   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Medarbejdere

Beatrix L.K. Nielsen, Pædagog:

Jeg var træt af at arbejde indenfor den kommunale social psykiatri, idet jeg oplevede den blev mere og mere inhuman for både brugere og medarbejdere og da jeg så et jobopslag fra Åkandehuset, som jeg syntes afspejlede mange af de værdier og holdninger jeg selv har i arbejdet med psykisk syge, søgte jeg arbejde der og fik det.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Benjamin Viberg, Psykolog:

Jeg er i Åkandehuset fordi jeg er nysgerrig på hvordan voksne, der har mange udfordringer med at finde fodfæste i deres tilværelse, bedst hjælpes og støttes til at mestre så mange aspekter af deres liv som muligt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Bonnie Lund, Psykiatrimedarbejder:

Jeg har valgt at arbejde i Solsikkehuset, da jeg tidligere har været ansat under Nina Sandhøj. Vi deler nogle af de samme holdninger rent fagligt og det er betryggende at vide, at der er de fornødne ressourcer tilstede på arbejdspladsen og vi rent faktisk formår, at gøre en forskel for vores borgere.
Jeg vægter mit arbejde højt og jeg sætter stor pris på, at fagligheden er i focus i Solsikkehuset og er meget taknemmelig for den sparring og opbakning jeg møder, både kollegaer iblandt men også fra ledelsen.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Brian Andersen, SSA:

Jeg har arbejdet i psykiatrien i 15 År som SSA og arbejder nu i Åkandehuset, som er er botilbud som passer godt til mig og mit menneskesyn.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Camilla Ibsen, Psykiatrimedhjælper:

I Åkandehuset giver den faglige tilgang borgeren mulighed for at blive hørt og dermed have medbestemmelse i eget liv. Jeg mener, at det er vigtigt at lytte til- og støtte den enkelte borger i beslutningsprocesser fremfor at have en ens dagsorden for samtlige borgere.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Camilla Enevoldsen, Pædagog:

I Åkandehuset er der plads til forskellighed både hos borgerne og i medarbejdergruppen. Det skaber tryghed og hjemlighed, når alle får det de har brug for. Derfra kan vi sammen skabe udvikling og se det store i det små. Det betyder meget for mig, at vi giver plads til hinanden og arbejder i relationen. Viljen og evnen til samarbejde i personalegruppen er vigtigt for mig.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Dorthe Ryttergaard, SSA:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset fordi jeg har ønsket at afprøve psykiatrien på en ny måde efter 13 år med ret psykiatri. Den faglige tilgang Åben Dialog tiltalte mig meget.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Flemming Verner, Psykiatrimedarbejder:

Jeg er oprindeligt uddannet BA i statsvidenskab, men jeg fandt ud af, at mit sande kald lå i at arbejde med mennesker, der er udfordrede i deres liv, fysisk og/eller psykisk.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Helen Gerd Busk Pedersen, Plejer:

Jeg manglede og savnede de grundlæggende kerneopgaver sammen med borgerne og kollegaer. Så da Åkandehuset søgte medarbejder ønskede jeg at være en del af dette.
Dette med bl.a. Åben Dialog som er en tilgang som virker og hvor man kan forstyrre tilpas, så der kan ske en udvikling. Dejligt sted.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Henrik Johansen, Psykiatrimedarbejder:

Jeg kommer fra hndvrksbranchen, men har i et par år været nysgerrig efter og prøve en ny retning jobmæssigt, og i starten af 2014 beslutter jeg at nu skal det være.
Jeg har en bekendt der allerede er ansat i Åkandehuset så jeg havde hørt at det var et godt sted at arbejde, og jeg kan allerede nu efter et par måneder konstatere at jeg er landet på den rette hylde.
Det at man kan være med til at gøre en forskel og bringe positivt indhold i hverdagen for vores borgere er en stor tilfredsstillelse.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Ilyas Kayhan:

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Jonna Van der Bourgh, SSA:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi det er en god arbejdsplads, med mange udfordringer og højt til loftet. Jeg arbejder med den målgruppe, som jeg gennem mit arbejdsliv er kommet til at holde af, og som jeg mener at jeg kan gøre en forskel for. Jeg har mange skønne kollegaer med høj faglighed, og en rummnelig chef, der giver os ansvar der gørat der er trivsel for både beboere og personale.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Karina Jensen, Psykiatrimedarbejder:

Jeg arbejder i Solsikkehuset, fordi jeg brænder for at arbejde med mennesker, det er noget jeg trives med og har gjort i mange år, først i børnehave, siden hen på opholdssteder med unge anbragte.
Jeg er nu i Solsikkehuset og er meget glad for dette, jeg kan godt lide at arbejde med Åben Dialog, og have indflydelse på mit daglige arbejde.
Jeg kan godt lide at have med mennesker at gøre og jeg håber, at jeg kan være med til at gøre en forskel og give borgerne noget i rygsækken.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Kasper Jacobsen, Pædagog:

Jeg nyder at være i Åkandehuset, da jeg oplevet en faglig og personlig frihed.
Åkandehuset tilbyder mig en balance imellem arbejde og fritid jeg trives rigtig godt med.

Jeg har mulighed for at være 100% på, når jeg er på job og dermed være helt til stede i relationen med den enkelte beboer.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Katja Søby Lykkedal Møller, SSA:

Jeg har arbejdet i retspsykiatrien siden jeg blev uddannet SSA.

Jeg har altid elsket arbejdet med mennesker, og kan godt lide at få mulighed for at lære mere om andre og ikke mindst mig selv. Tidligere savnede jeg muligheden for at kunne arbejde åbent og ligeud - uden en masse retningslinier der var forudbestemt. Den mulighed synes jeg har fået nu. Jeg føler mine kompetencer bliver udviklet i kraft af der bliver stolet på mig og på at jeg gør mit bedste.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Kristina Eriksen, SSA:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi jeg har mulighed for at arbejde med mine kernekompetencer i en institution som vægter udvikling for både beboer, personale og ledelse højt. Særligt værdstter jeg at personalet udfordres i deres faglige og personlige udvikling i dagligdagen, da det er med til at skabe refleksion over den måde vi arbejder på og i sidste ende sikre at beboerne bliver behandlet værdigt og respektfuldt og professionelt. For mig er det vigtigste at personalets relation til beboerne er professionel og hjertevarm, hvilket jeg oplever i høj grad i Åkandehuset.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Katrine Larsen, Pædagogisk assistent:

Jeg blev uddannet pædagogisk assistent i 2012 og har arbejdet inde for psykiatrien siden 2014. Jeg har valgt dette fag, fordi jeg brænder for at arbejde med mennesker og for at være med til at gøre en forskel. I Åkandehuset arbejder vi med Åben Dialog - Dette sikre, at det enkelte menneske bliver set og føler sig hørt.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Line M. Nielsen, Psykiatrimedhjælper:

Jeg er rigtig glad for at arbejde i Åkandehuset, fordi jeg oplever, at jeg sammen med borgerne, kan være med til at gøre en positiv forskel for dem i dagligdagen. Jeg kan godt lide at arbejde med den faglige tilgang vi har i Åkandehuset, da det virker naturligt for mig både i relationen til borgerne og mine kollegaer.
I øjeblikket er jeg ved at uddanne mig til pædagog og derfor arbejder jeg for tiden på deltid.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Louise Olsen, SSA:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset/Tulipanhuset, da jeg altid har været utrolig glad for gennem mit arbejde at kunne gøre en forskel for den enkelte borger.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Mikkel Emil Nielsen, Pædagogisk assistent:

Jeg hedder Mikkel og er uddannet pædagogisk assistent.
Jeg har arbejdet i Åkandehuset fra vi åbnede i december 2011.
Jeg arbejder stadig i Åkandehuset, fordi det er et sted, hvor der hele tiden sker udvikling, både for vores borgere men også i personalegruppen.
Jeg kan godt lide, at vi har en tydelig faglig tilgang, som vi løbende arbejder på at blive bedre til at praktiserer. På den mde har jeg lært meget om mig selv i forhold til relations arbejde.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Marguerite Britt Pedersen, SSA:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset, fordi jeg havde hørt godt om stedet. Jeg trængte til nye udfordringer, efter at have været SSA i social psykiatrien og på plejehjem i 20 år.

Jeg har altid valgt at arbejde med mennesker og især dem med udfordringer, da det samtidig har givet mig en læren om mig selv. Jeg har et hjerte af guld, tonsvis af tålmodighed og ualmindeligt meget omsorg, som jeg er lykkelig over, at kunne yde for beboerne.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Marianne Steenfeldt, SSA:

Jeg startede for et år siden, med at arbejde i Åkandehuset.
Jeg havde på daværende tidspunkt, aldrig arbejdet med Åben Dialog, ej heller hørt om det før.
Nøgleordene i Åben Dialog som er; ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt, har givet mig en nytænkende måde at samarbejde med borgerne på. Og i et tæt samarbejde med personalegruppen og ledelsen, er jeg med til at bidrage til de bedste muligheder for den enkelte borger.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Martin Lund, Pædagog:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi at jeg gerne vil være med til at gøre en foreskel og give beboerne en værdig og tryg hverdag.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Michael Grütter, Pædagog:

Jeg har valgt Åkandehuset som min arbejdsplads, fordi her er det borgeren der er i centrum og det er borgeren der er med til at definerer hvad han eller hun har brug for, så deres hverdag kan blive så god som mulig på trods af deres forskellige udfordringer.
Her i Åkandehuset har jeg mulighed for at indgå i relationer med borgerne og personalet så vi sammen skaber en udviklende og indholdsrig hverdag for borgerne.
Vi arbejder med Åben dialog og de resultater der kommer ud af denne arbejdsmetode er virkelig gode og er med til at motiverer både personalet og borgerne.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Michelle Kim Parker Petersen, SSA:

Jeg har søgt ind som medarbejder i Åkandehuset, da jeg har hørt rigtig godt om stedet. Tænkningen Åben Dialog tiltaler mig meget, og jeg ser frem til at lære og høre mere om det, så jeg kan dygtiggøre mig og få nogen nye redskaber til dagligdagen.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Miriam Ósk Wiemann Skødt-Nielsen, Psykiatrimedhjælper:

Jeg har erfaring med at arbejde med mange forskellige mennesker, både fra mit tidligere arbejde som daglig leder af mindre servicevirksomhed og gennem socialt arbejde i frivillig organisation.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Nina Sandhøj, Sygeplejerske og Daglig leder:

Jeg har gennem flere år haft et stort ønske om at åbne et botilbud, som kunne yde noget helt specielt for borgere med særlige sociale og psykiske behov. Det skulle samtidig være et spændende og udviklende sted at arbejde, med stor inspiration fra tilgangen Åben Dialog. Derfor valgte jeg i 2012, at Åbne kandehuset.

Det er med stor glæde, at jeg nu kan se, at tilgangen virker positivt og udviklende for borgerne og at personalet har taget positivt i mod mden at arbejde på, selv om det er en stor udfordring og meget anderledes end de fleste har været vant til.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Pia Guth, Sygehjælper:

Åkandehuset er et sted hvor jeg fler mig hjemme.
Et sted i udvikling og et sted hvor vi vil hinanden det gode.
Vi har ÅbenDialog, respekt i forhold til beboer, kollegaer og ledelsen.
Vi tager ansvar og bruger hinandens faglighed.
Det er en glæde dagligt at møde vores beboer og se dem udvikle sig i de trykke rammer vi prøver at skabe.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Pia Skydsgaard, Pædagog:

Jeg arbejder i Åkandehuset/Tulipanhuset fordi jeg vægter et miljø med åbenhed, høj faglighed og tryghed. Hverdagen skal være et godt sted, at være, både for beboere og ansatte.

Der arbejdes i Åkandehuset/Tulipanhuset nysgerrigt med Åben Dialog, hvilket jeg ser som en spændende og relationsskabende tilgang.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Rikke Buhr Møllebro:

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Susanne Søndergaard Andersen:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi jeg nyder at arbejde med mennesker, se deres forskelligheder og møde dem hvor de er.

I Åkandehuset bliver borgerne hørt og er eksperterne i deres eget liv. Der er stor åbenhed og højt til loftet både for borgere og personale. Det giver et fantastisk arbejdsmiljø, så vi som peronale kan gøre vores bedste.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Sebastian B. Rasmussen, Pædagogisk assistent:

Den 2. december 2013 blev jeg ansat i Åkandehuset, fordi jeg ønskede at arbejde med voksne inden for psykiatrien.
Jeg har fundet mig godt tilpas i samarbejdet med borgerne og personalet.
Jeg interesserer mig meget for hvordan andre mennesker har det, og er god til at udvise empati og sætter gerne andre før mig selv.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Tanja Joy Nielsen, Pædagogisk assistent:

Jeg har valgt at arbejde i Åkandehuset da jeg brænder for at kunne hjælpe borgere med psykiske/fysiske udfordringer. At kunne være tilstede i samtalen og behovet, samt skabe et trykt miljø som bidrager til refleksion og udvikling.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Tanja Holst, Psykiatrimedarbejder:

Jeg har i snart 10 år arbejdet som psykiatri medarbejder. Jeg har div. Kurser inden for dette område, som: konflikthndtering, neuropsykologi, psykofarmaka, misbrug/skizofreni/borderline/autisme.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Tommy Jelkær Zøllner, Pædagog:

Jeg arbejder i Åkandehuset da den faglige tilgang til borgerne passer godt til mit menneskesyn. Samtidig brænder jeg efter at gøre en forskel, i forhold til at støtte og vejlede mennesker med socialpsykiatriske problemstillinger. Både kollegaer og ledelse er med til at gøre Åkandehuset til et unikt hjem for borgerne, og en god arbejdsplads for personalet.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Uffe Grønborg, Psykiatrimedhjælper:

Jeg arbejder i Åkandehuset, fordi jeg kan være med til at gøre en forskel, for andre mennesker som har behov for hjælp.
Det er meget motiverende for mig, at kunne bruge mine menneskelige kompetencer, til hjælpe den enkelte beboer i de situationer, som måtte opstå i deres hverdag.
Hver beboer er unik, og kræver helt sin egen omsorg, til at få den bedste dag ud af det.
Jeg stortrives i et miljø, hvor gensidig respekt for hinanden, forståelse, tålmodighed, er nøgleord.

Klik på mit billede for at læse mere om mig


Winnie Henriksen, SSA:

Jeg har arbejdet i psykiatrien i siden 1993 som SSA og arbejder nu i Åkandehuset.

Åkandehuset er botilbud med højt til loftet. Her er der plads til vores forskelligheder og her er borgerne i centrum. Endvidere er der også fokus på personalet, i forhold til indflydelse, medbestemmelse og uddannelse. I personalegruppen er vi rigtig gode til at tage hånd om hinanden.

Derfor arbejder jeg i Åkandehuset.

Klik på mit billede for at læse mere om mig