Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Rikke Buhr MølleBro

Jeg blev uddannet SSH i 2000 og har siden arbejdet i den offentlige og private hjemmepleje.

Min erfaring har jeg efter en ansættelse på et botilbud gennem 7 år, hvor jeg arbejdede med utilpassede unge samt beboere med bl.a. skizofreni, hyperaktiv autisme.

Jeg har også været nattevagt i 2 år på en institution med 12 beboer der var psykisk syge og som var udviklingshæmmede. Det var meget lærerigt, da der kun var en på nattevagt. Så jeg havde ansvaret og skulle selv tage beslutninger omkring sundhedsfaglige ting, tilkald af læge og indlæggelser.