Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Marianne Steenfeldt

Hvem er du:

Marianne Steenfeldt

Hvad er du:

Derfor er jeg i Åkandehuset:

Jeg startede for et år siden, med at arbejde i Åkandehuset.
Jeg havde på daværende tidspunkt, aldrig arbejdet med Åben Dialog, ej heller hørt om det før.
Nøgleordene i Åben Dialog som er; ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt, har givet mig en nytænkende måde at samarbejde med borgerne på. Og i et tæt samarbejde med personalegruppen og ledelsen, er jeg med til at bidrage til de bedste muligheder for den enkelte borger.