Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Mette Nordbjerg

Jeg er uddannet SSA og jer er uddannet forflytningsvejleder og er vejleder for elever.

Jeg har kursus i Praksisnært kompetenceløft personcentreret omsorg.

Jeg opstarter i 2022 intern grundlæggende uddannelse i Åben Dialog.