Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Mikkel Nielsen

Jeg hedder Mikkel Nielsen og er født i 1989.
Jeg er uddannet pædagogisk assistent og blev færdig i 2012.
Jeg har under min uddannelse arbejdet i børnehave og klub.

Tidligere har jeg uddannet mig som ubefaren skibsassistent og har været ude og sejle i 6 måneder på et krydstogtskib, hvor jeg arbejdede som kok.

Jeg har i Åkandehuset været med i to lærerige VISO-forløb.

Jeg har deltaget i kursus om magtanvendelse, førstehjælp og brand samt i et Enneagram kursus, som har givet mig en større selvforståelse og større tolerance for andre menneskers forskelligheder.

Jeg har i en periode på 1½ år været på nedsat tid, da jeg sideløbende med mit arbejde i Åkandehuset, ønskede andre udfordringer og har derfor arbejdet i København på et botilbud for unge med Autisme, ADHD og Ko-morbidtet. Jeg er nu tilbage i Åkandehuset på fuld tid.