Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Louise Hansen

Jeg er uddannes SSA og har tidligere bl.a. arbejdet inden for følgende områder: børnehave, handicaphjælper, lægehus, retspsykiatri, bosted, hjemmepleje, sygehus og psykiatri.

Jeg opstarter i 2022 intern grundlæggende uddannelse i Åben Dialog.