Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Louise Hansen

Jeg har bl.a. arbejdet inden for følgende områder: børnehave, handicaphjælper, lægehus, retspsykiatri, bosted , hjemmepleje, sygehus og psykiatri.