Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Kristina Eriksen

Hvem er du:

Kristina Eriksen, Født i 1974

 • Social og sundhedsassistent
 • NLP Master
 • Coach – med udgangspunkt i den kognitiv og systemisk tænkning.
 • Stress coach.

Hvad er du:

Jeg har en bred erfaring indenfor psykiatrien og har arbejdet med mennesker og deres udvikling, siden jeg blev færdig som social og sundhedsassistent i 1994. Min erfaring spænder fra lukkede afdelinger og retspsykiatri til socialpsykiatri og i alle aldersgrupper.
I Åkandehuset drager jeg nytte af min viden og erfaring med, anerkendende pædagogik, relationsarbejde, brugerinddragelse, konflikthåndtering, miljøterapi og systemiske og kognitive terapi.
Min motivation, er min nysgerrighed og fascination af menneskets komplekse sind og at se udviklingen af den enkelte menneskes kompetencer – psykisk og socialt.

Personlige kompetencer er blandt andet:

 • Positiv og inkluderende i mit livssyn.
 • Veludviklet situationsfornemmelse.
 • Anerkendende og konfliktnedtrappende i min kommunikation.
 • En respektfuld tilgang til beboerne, pårørende og kollegaer.
 • Er tydelig og autentisk i min verbale og nonverbale kommunikation.
 • Er psykisk robust og bevidst om min rolle som autoritet.
 • Reagere konstruktivt i akutte situationer og bevarer roen og handlekraften.

Hvorfor arbejder du i Åkandehuset:

Jeg arbejder i Åkandehuset fordi jeg har mulighed for at arbejde med mine kernekompetencer i en institution som vægter udvikling for både beboer, personale og ledelse højt.
Særligt værdsætter jeg at personalet udfordres i deres faglige og personlige udvikling i dagligdagen, da det er med til at skabe refleksion over den måde vi arbejder på og i sidste ende sikre at beboerne bliver behandlet værdigt og respektfuldt og professionelt.
For mig er det vigtigste at personalets relation til beboerne er professionel og hjertevarm, hvilket jeg oplever i høj grad i Åkandehuset.