Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Kasper Jacobsen

Hvem er du:

Kasper Jacobsen

Hvad er du:

Jeg er uddannet pædagog i 2002 og har arbejdet med psykiatri lige siden, udelukkende i privat regi. Jeg har været i både enkeltmandsprojekter, været pædagogisk leder af et bosted samt souschef på et andet.

Jeg har taget en uddannelse i åben dialog, jeg har desuden gennemført flere moduler af en diplomuddannelse i ledelse på UCC.

Derfor er jeg i Åkandehuset:

Jeg nyder at være i Åkandehuset, da jeg oplevet en faglig og personlig frihed. Åkandehuset tilbyder mig en balance imellem arbejde og fritid jeg trives rigtig godt med. Jeg har mulighed for at være 100% på, når jeg er på job og dermed være helt til stede i relationen med den enkelte beboer.

Jeg interesserer mig meget for Åben Dialog som tilgang. I Åkandehuset har jeg mulighed for at anvende denne tilgang i dagligdagen, samtidig med at, der er åben for at målrette sit metodevalg til den enkelte beboer. Dette bevirker, at man ikke er tvunget til at få en beboer til, at passe i en bestemt forudbestemt metode, men i stedet kan finde en metode der passer til den enkelte beboer.

Jeg oplever derfor, at man i Åkandehuset i langt højere grad, end mange andre bosteder, helt reelt har mulighed for at sætte denne enkelte beboer i centrum, og ikke kun snakke om at man gør det.