Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Ismail Ozalp

Jeg er uddannet SSH i sommeren 2021 og har kursus i medicinhåndtering.

Jeg opstarter i 2022 intern grundlæggende uddannelse i Åben Dialog.