Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

David Skydsgaard

Jeg har arbejdet som musiker i en menneskealder. I den forbindelse har jeg blandt andet undervist psykisk syge i musik på flere forskellige daghøjskoler i Københavnsområdet gennem en længere årrække.

I de senere år har jeg været ansat som psykiatrisk pædagogisk medarbejder på et bosted, hvor jeg har arbejdet intensivt med komplicerede problematikker hos en broget skare af borgere.

Jeg opstarter i 2022 intern grundlæggende uddannelse i Åben Dialog.