Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Camilla Enevoldsen

Jeg er uddannet pædagog.
Har taget 3 moduler i Miljøterapi på UCC.
Har medicinkursus.
Uddannet DGI-instruktør i gymnastik/fitness.
Indgående kendskab til diabetes.

Jeg har gennemført den interne grundlæggende uddannelse i Åben Dialog.