Faggrupper Ansættelseskrav Få job hos Os Kompetanceudvikling Medarbejdere

Brian Andersen

Hvem er du:

Brian Andersen

Hvad er du:

Jeg har arbejdet i psykiatrien i 15 år som SSA og arbejder nu i Åkandehuset

Derfor er jeg i Åkandehuset:

Jeg har arbejdet i psykiatrien i 15 år som SSA og arbejder nu i Åkandehuset, som er er botilbud som passer godt til mig og mit menneskesyn.

Jeg kan godt lide at vi tilpasser os hver enkelt beboer, med de forskellige behov og udfordringer de har.

Det motiverer mig at støtte og hjælpe beboerne, så deres dage bliver udfordrende og udfyldt med det de ønsker.

Åkandehuset er et botilbud med dygtige medarbejder og et dejligt arbejdsmiljø.

Beboerne har gode fysiske forhold i deres lejligheder. Udenoms arealerne ligger op til meget natur.

Vi arbejder efter Åben Dialogs principper, tilgangen støtter målrettet om beboerne og de forskellige problematikker der kan opstå for dem.