Faggrupper   Ansættelsesforhold   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Kompetenceudvikling

I Åkandehuset vægter vi uddannelse og kompetenceudvikling meget højt.

Vi tilbyder vores medarbejdere uddannelse og kræver at de udvikler deres kompetencer.

Dette sker både internt og eksternt, ved supervision, deltagelse i relevante møder, temadage, kurser og konferencer.

Som ansat skal man deltage i fælles supervision, teammøder, temadage og eksterne undervisningsforløb og man bliver honoreret for deltagelse.

Individuel uddannelse og kompetenceudvikling aftales med hver enkelt medarbejder og afstemmes løbende i forhold til de opgaver der skal løses.

I 2019 og 2020 vil hele personalegruppen gennemgå et kursusforløb i den faglige tilgang Åben Dialog.