Faggrupper   Ansættelsesforhold   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling   Medarbejdere

Ansættelsesforhold

Vi har valgt at være meget fleksible når det gælder ansættelsesforhold.

Alle medarbejdere ansættes på en tilknytningsaftale med fleksibel arbejdstid.

Som medarbejder er man selv med til at bestemme hvor mange timer man ønsker at arbejde i forskellige perioder, samt hvilke dage man kan arbejde.

Det betyder, at medarbejderne ikke brænder ud og derved reduceres sygefraværet. Fordi de selv bestemmer og ikke er bundet i et fast tjenestetidsrul på en fast arbejdsplan. Det er vores erfaring, at dette er en stor fordel for medarbejderne, som i perioder kan være meget presset og belastet af de vanskelige arbejdsopgaver.

Vi mener det er vigtigt at borgerens dagligdag er præget af forudsigelighed, kendte relationer og tryghed, derfor er det vigtigt at borgeren mødes af en personalegruppe med kendte personer.

Samtidig skal det være muligt løbende at kunne ændre enkelte personer i gruppen så der altid tilbydes den rette faglige tilgang. Det betyder at der i nogle perioder tilbydes en pædagogisk tilgang og i andre en mere sygeplejefaglig og behandlingsrelateret tilgang.

I vores personalegruppe arbejder vi ikke med faste kontaktpersoner. Alle deltager med lige ansvar og byder ind med deres faglige kvalifikationer i den daglige kontakt med borgerne. Det er vores erfaring at den enkelte medarbejder derved tager et større ansvar. Det betyder også at borgeren kan få støtte her og nu, og ikke skal vente på bestemte personer. Det giver også borgeren mulighed for selv at vælge i hvilke situationer, forskellige relationer fungerer bedst.

Fordi personalet er fleksibelt tilpasses borgerne, får borgeren det, han eller hun har brug for og skal ikke tilpasse sig det, han tilbydes. Når borgerens tilstand og behov ændres, vil personalet og ressourcerne også løbende blive tilpasset, så den rette støtte og behandling tilbydes.