Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Takster   Referencer

Samarbejdspartnere

Har I psykisk syge borgere, som ikke kan falde til eller er svære at rumme andre steder?

Eller føler I jer nogen gange tvunget til at flytte en borger, fordi I så kan spare penge?

Hos os ændrer vi støtten, så den passer til borgerens behov og derefter også prisen. Hos os tilpasser vi os borgerens behov. Vi er et fleksibelt botilbud.

Man kender til situationen, hvor en borger har fået det meget bedre og nu er det nuværende botilbud for dyrt. Så flytter man vedkommende og det medfører ofte at borgeren får det dårligere og skal flyttes igen.
Flytteriet gør ofte situationen meget værre og er det værdigt at flytte rundt på psykisk belastede mennesker når det kun drejer sig om prisen?

Hos os tilpasser vi omsorg, pleje og behandling efter borgerens tilstand og prisen følger selvfølgelig vores indsats. I samarbejde med kommunens sagsbehandlere vurderer vi plejeindsatsen og regulerer prisen herefter.

Vi løser mange forskellige opgaver, også de meget vanskelige opgaver, hvor andre har givet op.

Vi kan tilbyde borgerne deres egen bolig, hvor de kan modtage individuel professionel støtte, i form af pleje, omsorg og behandling.

Vi tror på, at et hvert menneske har uudnyttede ressourcer, som med den rette støtte kan udnyttes og alle skal have mulighed for at bruge deres ressourcer.


Vi arbejder konstant på, at opnå en udvikling for borgeren, så et ophold hos os ikke risikerer at bliver en slags "opbevaring", men en mulighed for at borgeren kan få en mere selvstændig plads i samfundet.

For at kunne skabe en udvikling kræver det uddannelse, viden, erfaring, refleksion, dialog, lydhørhed samt dokumentation og handling. Det har vi her hos os og derfor skaber vi udvikling.

Når der sker en udvikling for borgeren, så mindskes behovet for støtte, vi tilpasser personaleressourcerne og pris efter det, så borgeren hvis han ønsker det kan blive boende. Hvis borgeren på et tidspunkt ønsker at blive sluset videre ud i samfundet, deltager vi også gerne i dette med kendt personale, så en overgang til et liv væk fra os, bliver så trygt som muligt for borgeren.

Vi opgiver aldrig den enkelte borger, vi tilpasser løbende vores tilbud til borgeren, ved at være fleksible både vedr. den faglige tilgang og økonomisk. Derved kan vi løse de komplicerede opgaver.

Vi arbejder netværksorienteret, da vi mener at borgernes pårørende og øvrige netværk er uundværligt og skal have mulighed for at blive involveret i alle væsentlige beslutninger.

Ved hjælp af vores fleksibilitet og gode tværfaglige samarbejde, kan vi være med til at sikre, at opgaverne for vores borgere og samarbejdspartnere løses bedst muligt.