Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Takster   Referencer

Udviklingsplan

Jo mere klarhed der er om borgerens planer for fremtiden, jo bedre kan vi hjælpe og støtte borgeren. Vi forventer derfor, at få kendskab til kommunens handleplan for borgeren, i forbindelse med visitering og indflytning. Efterfølgende deltager vi gerne i kommunens handleplansmøder, hvis de ønsker det.

Vi udarbejder i samarbejde med borgeren og netværket, vores egen plan, som vi kalder en udviklingsplan. Dette gør vi for at være helt opdateret på selve opgaven og ydelsens omfang, så borgeren får den rigtige støtte. Personaleressourcer og takst tilpasses løbende.

Hos os mener vi, at det er os der skal tilpasse os borgeren og ikke omvendt, derfor udarbejder vi denne detaljerede udviklingsplan for den enkelte borger. Udover den pædagogiske tilgang beskriver den også, omsorg, pleje og behandling, samt alle andre tiltag i forbindelse med borgeren.

Vi arbejder på, at vores udviklingsplan bliver et aktivt redskab i dagligdagen, der giver mening for både borgeren, netværket og personalet. Det er meget vigtigt, at det er borgerens opfattelse af sin egen situation, og borgerens ønsker for hvad der skal ske, samt hvordan det skal ske, der er omdrejningspunkterne i udviklingsplanen.

Samtidig har vi fokus på dialogen imellem borgeren og de medarbejdere der hjælper med at udarbejde og ajourføre udviklingsplanen, så de ønskede mål nås i dagligdagen.Når vi udarbejder udviklingsplanen sammen med borgeren, skal borgeren selv, i det omfang det ønskes og kan lade sig gøre, være med til at, tage stilling til ønsker og muligheder for det fremtidige liv. Vi lytter til hvad der er vigtigt for borgeren og stiller åbne spørgsmål ud fra det de bringer på banen.