Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Takster   Referencer

Samarbejde

Det er meget vigtigt for os, at bevare en god relation til det private netværk, da det er vores erfaring, at det gavner både netværket og den enkelte borgers livssituation.

Vi mener at det private netværk, som ofte har det længste og dybeste kendskab til borgeren, er uundværligt. Er samarbejdet med netværket af forskellige årsager svækket, vil vi arbejde på at genoprette det eller skabe nye gode relationer, mellem borgeren, netværket og os.

Da vi arbejder netværksorienteret, er det en selvfølge, i det omfang borgeren ønsker det, løbende at mødes med både det faglige og det private netværk. Der afholdes et netværksmøde for hver borger efter behov.

På netværksmøderne deltager borgeren, det private netværk og når det er relevant, det faglige netværk, som kan bestå af kommunens sagsbehandlere, specialister og eksterne fagpersoner. På netværksmøderne koordineres opgaven, og det videre forløb planlægges. Samtidigt ajourføres udviklingsplanen.

I forhold til samarbejdet med det faglige netværk, ønsker vi at bidrage til et godt samarbejde med alle de kommuner, der ønsker at benytte os til deres borgere. Vi deltager gerne i kommunernes handleplansmøder.Samtidig sørger vi for et tæt samarbejde med tilsynet.

Da flere af vores borgere kan have eller måske har haft en dom, samarbejder vi også med kriminalforsorgen og distriktspsykiatrien der har ansvaret for dommen.