Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Takster   Referencer

Takster

I Åkandehuset ved vi ved at taksten er meget vigtig for kommunerne og vores mål er at kunne tilbyde både fleksible og konkurrencedygtige takster.

Vores tilbud har flere afdelinger der dækker forskellige paragrafer og har forskellige muligheder for borgerne


Afdeling Åkandehuset

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper:

Længerevarende ophold efter Boligloven § 105 og Lov om Social Service § 85

Beskrivelse af indsatsen:

Ydelsen indeholder Socialpædagogisk støtte samt praktisk og personlig hjælp.
Ydelsen indeholder ikke kost og logi.


Niveau 1 2 3
Vejledende takst pr. døgn Kr. 2.119 Kr. 2.938 Kr. 4.995
Beskrivelse Borgeren er den aktive part og kan med let personlig støtte klare dagligdagen.
Borgeren har brug at kunne kontakte personalet ved behov hele døgnet.
Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.
Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.


Afdeling Solsikkehuset / Tulipanhuset

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper:

Midlertidigt botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108

Beskrivelse af indsatsen:

Ydelsen indeholder Socialpædagogisk støtte samt praktisk og personlig hjælp.
Ydelsen indeholder også kost og logi.


Niveau 1 2
Vejledende takst pr. døgn Kr. 3.441 Kr. 5.975
Beskrivelse Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.
Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Afdeling Rosenhuset / Hyacinthuset

Indsatsen vedrører følgende tilbudstyper:

Midlertidigt botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108

Beskrivelse af indsatsen:

Ydelsen indeholder Socialpædagogisk støtte samt praktisk og personlig hjælp.
Ydelsen indeholder også kost og logi.


Niveau 1
Vejledende takst pr. døgn Kr. 6.820
Beskrivelse Borgeren er ude af stand til at klare sig selv og har brug for fuldstændig personlig støtte i dagligdagen samt massiv adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for 24 personlige timer i døgnet eller derover.

De ovenfor opgivne takster er vejledende og alle priser aftales med den visiterende kommune.

Vores takster følger den årlige kommunale tilskrivnings procent.

Ved indflytning af nye borgere anbefaler vi altid øget personaledækning i den første periode, så vi har mulighed for at observere borgeren og borgeren har mulighed for fuld støtte i indkøringsperioden.

Har du brug for at vide mere om vores takster, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 49 15 62 eller på mail ns@aakandehuset.dk.