Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser   Referencer

Priser

I Åkandehuset ved vi ved at prisen er meget vigtig for kommunerne og vores mål er at kunne tilbyde både fleksible og konkurrencedygtige priser.

Vi har som udgangspunkt valgt at inddele vores potentielle borgere i fire kategorier, som er bestemt af borgerens funktionsniveau.

De fire funktionsniveauer, samt de vejledende priser er vist i nedenstående tabel

Kategori 1 2 3 4
Begrænsninger i funktionsniveau Lette Moderate Svære Totale
Vejledende priser pr. måned Kr. 55.800 - 86.100 Kr. 86.100 - 130.600 Kr. 130.600 - 230.600 Kr. 230.600 og op efter
Beskrivelse

Borgeren er den aktive part og kan med let personlig støtte klare dagligdagen.
Borgeren har brug at kunne kontakte personalet ved behov hele døgnet.

Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet. 
Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet. 
Borgeren er ude af stand til at klare sig selv og har brug for fuldstændig personlig støtte i dagligdagen samt massiv adfærdsstøtte.
Borgeren har brug for 24 personlige timer i døgnet eller derover. 

De ovenfor opgivne priser er vejledende og alle priser aftales med den visiterende kommune.

Vores priser følger den årlige kommunale tilskrivnings procent.

Den endelige pris afhænger udover funktionsniveauet af borgerens adfærd, hvilken personalegruppe, der tilknyttes borgeren og om der er specielle forhold, som der skal tage hensyn til (specialistkonsultationer, ledsagelse uden for huset mv.)

Ved indflytning af nye borgere i kategori 3 og 4 anbefaler vi altid døgndækning i den første periode, så vi har mulighed for at observere borgeren og borgeren har mulighed for fuld støtte i indkøringsperioden.

Vi har erfaringer med, at prisen kan reduceres over tid og prisen vil blive revurderet efter aftale med kommunen.

Har du brug for at vide mere om vores priser, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 20 49 15 62 eller på mail info@aakandehuset.dk.