Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser   Referencer

Dokumentation

Dokumentationen er et nyttigt værktøj og grundlaget for at sikre god kvalitet og udvikling i den pleje, støtte og behandling der ydes.

Vi har dokumentation på to niveauer:

  • Generel dokumentation: det faglige og organisatoriske perspektiv er i fokus, her består dokumentationen af de overordnede retningslinjer på stedet f.eks. procedurer og instrukser.
  • Specifik dokumentation hvor det er det borger perspektivet der er det centrale, her består dokumentationen af beskrivelser af vores observationer samt beskrivelser af den planlagte og udførte pleje, støtte og behandling.Hos os dokumenteres de mål der arbejdes efter samt planlagte tiltag og aftaler i udviklingsplanen. I den daglige dokumentation, dokumenteres de observationer personalet gør i forhold til borgerens dagligdag, fysiske og psykiske tilstand, reaktioner, oplevelser og adfærd, samt personalets handlinger og resultaterne heraf.
Dokumentationen giver derved mulighed for at ydelsen bliver målrettet og kontinuerlig.


Huset startede i begyndelsen af 2014, med et nyt elektronisk dokumentationssystem ved navn Danjournal.