Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Priser   Referencer

Dagligdagen

Vi vil tilstræbe, at dagligdagen for den enkelte borger bliver så tryg og indholdsrig som muligt. Vi følger borgerens og netværkets ønsker og behov, samtidig med at der skabes struktur og mulighed for udvikling af kompetencer og relationer.

Vi planlægger, så dagligdagen bliver forudsigelig og struktureret, men samtidig motiverende og tilpas udfordrende. For nogle borgere har vi faste strukturer på dags- eller ugebasis.

Normalt vil dagen begynde med, at vi sammen med borgeren planlægger og aftaler, hvad der skal ske i løbet af dagen. Dagene kan se meget forskellige ud, da det afhænger af borgerens ressourcer og psykiske tilstand.

Som for alle andre borgere starter dagen med at stå op og få morgenmad. Herefter er det bl.a. dagligdags gøremål som oprydning, vaske tøj, indkøb, madlavning, gå tur, samtaler, aktiviteter både inde og ud af huset osv.Vi arbejder på, ved hjælp af daglige gøremål, at udvikle borgerens ressourcer både praktisk, socialt og psykisk, så der opbygges kompetencer til at klare et liv med mindre støtte. Vi forsøger også at hjælpe borgerne til at fastholde en normal døgnrytme.

De borgere der bor hos os er meget belastet af deres psykiske og sociale tilstand og har ofte svært ved at fungerer i almindelige relationer med andre mennesker. Samtidig vil de i perioder have forskellige problemstillinger og dermed forskellige behov. Vi ønsker ikke at den enkelte borger skal tilpasse sig et bestemt fast tilbud, eller at den enkelte borger presses til at deltage i samvær med andre, de ikke har fælles interesser med. I stedet arbejder vi meget individuelt med den enkelte, men er samtidig meget opmærksomme på, når der er mulighed for at involverer fællesskabet på stedet, så det fungerer for alle.

Vi benytter også de tilbud der er i lokalsamfundet, så borgeren ikke kun bliver afhængig af fællesskabet i huset.