Udviklingsplan   Dokumentation   Dagligdagen   Samarbejde   Beskæftigelse   Takster   Referencer

Beskæftigelse

Da vi vælger at støtte borgere, med svære psykiatriske og sociale problemstillinger, er der være mange, der ikke er i stand til at deltage i et dagligt arbejde eller fast planlagt beskæftigelse, uden for huset. Men i de tilfælde hvor det er muligt arbejder og støtter vi op omkring det.

Beskæftigelsen i huset vil derfor primært være almindelig daglig livsførelse (ADL) samt aktiviteter af mere hobbypræget karakter: f.eks. sport, boldspil, syning, maling og ture ud af huset.

Der sker der både individuelle aktiviteter og aktiviteter i fællesskab med netværket og andre borgere, når det er muligt og ønskeligt.