Mission   Værdier   Ledelsen   Bestyrelsen   GDPR   Tilsyn   Boligerne   Tilfredshedsundersøgelser

Vores værdier:

Vores værdier er præget af de holdninger og den livsanskuelse, som vores ledelse har.

Det er vores ambition, at vores 5 værdier genspejles i alt, hvad vi gør – i forhold til vores borgere, vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og til vores omverden.

Ingen af værdierne har forrang frem for andre – de spiller sammen og er alle forudsætninger for hinanden.


Ansvar:

 • vi tager ansvar i forhold til vores opgaver, over for borgere og samarbejdspartnere
 • vi udviser initiativ og tager ejerskab i forhold til udførelsen af vores opgaver
 • vi dokumenterer vores arbejde og vores procedurer sikre at vi overholder loven

Dialog:

 • gennem dialogen undersøger, lytter og opdager vi, snarere end at overtale og få ret
 • gennem dialogen undersøger vi hvad der giver mening
 • gennem dialogen gir vi plads til indflydelse

Udvikling:

 • vi arbejder med muligheder i stedet for begrænsninger
 • vi mener at relationer mellem mennesker skaber udvikling
 • vi prioriterer udvikling og uddannelse i forhold til vores faglige tilgang

Faglighed:

 • vi ønsker høj faglighed i udførelsen af vores opgaver
 • vi er fagligt rummelige og fleksible
 • vi udvikler og evaluerer vores faglighed løbende

Respekt:

 • vi er anerkendende og respekterer hinandens forskelligheder
 • vi udviser respekt og tillid
 • vi støtter vores borgere til et værdigt liv, der giver mening for dem