Mission   Værdier   Ledelsen   Bestyrelsen   GDPR   Tilsyn   Boligerne   Tilfredshedsundersøgelser

Tilsyn

Om socialtilsynet

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn og loven har været gældende siden 1. januar 2014.

Lovens overordnede formål er først og fremmest at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der, efter lov om social service, leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere.

Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier for løbende at vurdere, om de lever op til betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet skal aflægge tilsynsbesøg minimum 1 gang årligt. Nogle af tilsynsbesøgene skal være uanmeldte.

Socialtilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Socialtilsynet skal, som led i det driftsorienterede tilsyn, både føre kontrol med forholdene i tilbuddet, og indgå i dialog med tilbuddet med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.


I Åkandehuset betragter vi tilsynet som en kompetent sparringspartner, som kan hjælpe os til at blive endnu bedre i udførelsen af vores opgaver. Vores leder og medarbejder ønsker, at arbejde sammen med tilsynet, så vi sikrer, at vi gør tingene på den rigtige og den mest hensigtsmæssige måde, af hensyn til vores borgere.


Herunder kan du læse vores tilsyns rapporter:

2021, Tilsynets Godkendelse af Væsentlig ændring, nye fyskisk rammer: Læs tilsynsrapporten her
2021, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2021, Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn: Læs tilsynsrapporten her
2020, Tilsynets Godkendelse af Væsentlig ændring, nye fyskisk rammer og flere pladser: Læs tilsynsrapporten her
2019, Tilsynets Godkendelse af en udvidelse af en udvidelse med et enkeltmandsprojekt: Læs tilsynsrapporten her
2018, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2017, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2017, Afgørelsen omkring ansøgning af væsentlig ændring: Læs afgørelsen her
2017, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2016, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2016, Tilsynets om væsentlig ændring i godkendelse som socialt tilbud: Læs tilsynsrapporten her
2014, Tilsynets Godkendelse: Læs tilsynsrapporten her
2014, Tilsynets Afgørelse: Læs tilsynsrapporten her
Maj 2014, Anmeldt tilsyn: Læs tilsynsrapporten her
Februar 2012, Anmeldt tilsyn: Læs tilsynsrapporten her