Mission   Værdier   Ledelsen   Bestyrelsen   GDPR   Tilsyn   Boligerne   Tilfredshedsundersøgelser

Vi arbejder mod at man altid kan sige:

I Åkandehuset udføres vanskelige sociale og psykiatriske opgaver for det offentlige. Sådan at borgerne oplever udvikling og får et værdigt og meningsfuldt liv og medarbejderne styrkes fagligt og personligt og oplever et godt samarbejde og arbejdsmiljø.

I Åkandehuset:

 • arbejder vi overordnet ud fra den faglige tilgang Åben Dialog
 • er vi i gang med at udbrede Åben Dialog endnu mere i dagligdagen
 • er vi i dialog med borgerne og behandler dem individuelt
 • er vores tilgang anerkendende, respektfuld, autentisk, lydhør og interesseret
 • handler det om borgerne
 • tilpasser vi os borgerne, så vi kan rumme dem
 • rummer vi borgerne både i de gode og dårlige perioder
 • ønsker vi at borgerne oplever, at vi giver dem det de har brug for
 • forsøger vi at skabe et trygt og hjemligt miljø, uden så meget institutions præg
 • hjælper vi borgerne til en god indholdsrig hverdag og et liv der er værdigt at leve
 • hjælper vi borgerne til at være herre i eget liv og selv tage ansvar
 • støtter vi borgerne til frit at vælge det de ønsker, vi giver plads til forskellighed
 • har borgerne stor indflydelse og bestemmer selv omkring deres liv
 • kan borgerne selv vælge hvordan de vil bruge personalet
 • lytter vi til borgernes behov og respekterer deres ønsker
 • møder vi borgerne med værdighed og har respekt for den enkelte
 • skaber vi tryghed og forudsigelighed i relationen og giver tid til processen
 • inddrager vi familie og pårørende og yder netværksstøtte
 • er vi empatiske og rummelige
 • arbejder vi tværfagligt og har tilsammen over 100 års erfaring
 • bruger vi humor og forsøger at give livsglæde
 • er vi fleksible og har få regler og begrænsninger og stor frihed
 • er personalet tilgængelige og tilstede med faglige kompetencer
 • har vi et godt kollegialt samarbejde og vi ønsker udvikling og er omstillings parate
 • får man høj kvalitet til konkurrencedygtige priser