Mission   Værdier   Ledelsen   Bestyrelsen   GDPR   Tilsyn   Boligerne   Tilfredshedsundersøgelser

Bestyrelsen

Navn: Helle Wensien-Jegsen

 

Funktion: Bestyrelsesformand


 

I bestyrelsen siden: 18-04-2012.

 

Baggrund og kompetencer:

Jeg er formand for bestyrelsen for Åkandehuset, og jeg har været i bestyrelsen siden bostedet blev oprettet i 2011.

Jeg er cand.jur. og har i 12 år beskæftiget mig med psykisk syge og udviklingshæmmede mennesker, som jurist i kommuner, hvor jeg har været sagsbehandler og visitator, og faglig leder.

Jeg har derfor indsigt i regler og love, sædvaner mv. i kommunal sagsbehandling af borgere med særligt behov.

Motivation:

Jeg motiveres af aktiviteterne i Åkandehuset, og har viden og indsigt i de problematikker, der er hos mennesker med udfordringer.

Den tilgang Åkandehuset har - Åben Dialog - er særdeles relevant, og har stor indvirkning på, hvordan borgerne trives.

Ud over dette, har jeg relevant indsigt i Tilsynsloven, dels fra kurser men også fra egen erfaring som familieplejer gennem 11 år, for anbragte børn og unge.

Jeg deltager en gang om året i et bestyrelsesseminar afholdt af Åkandehusets interesseorganisation LOS, hvor relevante temaer gennemgås, og på den måde bliver min tilgang og viden suppleret.

 

Navn: Tonny Nissen

 

Funktion: Bestyrelsesmedlem

 

I bestyrelsen siden: 03-12-2014

Baggrund og kompetencer:

Jeg er underdirektør, bankuddannet og har taget HD i Investering. Jeg har 33 års erfaring fra finanssektoren og med særlige kompetencer indfor pension, investering, ledelse og virksomhedsøkonomi.

Motivation:

Jeg ønsker at være med til at give Åkandehuset et økonomisk løft og sikre optimal økonomisk drift.

 

Navn: Lone Agnes Hauberg Johansen

 

Funktion: Bestyrelsesmedlem


 

I bestyrelsen siden: 23-05-2014


Baggrund og kompetencer:

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet i sygehuspsykiatrien igennem ca. 30 år både som medarbejder og leder. Jeg har derfor god indsigt i de udfordringer og muligheder beboerne på Åkandehuset står i.

Min ledelses erfaring på bygger på 10 års erfaring som afdelingssygeplejerske og 8 år som oversygeplejerske. det giver mig en ballast til også at byde ind på organisatoriske områder, der kan være relevant for Åkandehuset.

Jeg er uddannet Cand. Scient. soc i 2004 og arbejde de sidste ca 12 år af mit arbejdsliv som konsulent og projektleder, med særlig fokus på hvordan tilgangen Åben Dialog kunne bidrage til udvikling af sygehuspsykiatrien for både ledere, medearbejdere og patienter.

Har idag mit eget firma - Dialogisk Praksis - hvor jeg udelukkende arbejder ud fra tilgangen Åben Dialog. Mine arbejdsopgaver er faglig sparring/supervision, afholdelse af temadag, planlægning og gennemførelse af uddannelser mm.

Motivation:

Jeg brænder for at borgere med psykiske lidelser i højere grad får mulighed for at komme i kontakt med deres ønsker, håb og drømme for deres liv og få lov til at udleve dem, i det omfang det er muligt. Her mener jeg at Åben Dialog giver god mulighed for at dette kan lykkes.

Jeg synes det er spændende at sidde i en bestyrelse for et privat bo-tilbud og opleve nogle andre muligheder og begrænsninger i forhold til det offentlige.

Jeg håber at kunne bidrage til at hele organisationen i Åkandehuset kommer til at arbejde dialogisk på alle niveauer - fra ledelse til medarbejdere. medarbejder til medarbejder, medarbejder til borger og borger til borger.

Derudover er det en klar motivation for mig at lederen/ direktøren eksplicit ønsker at den bærende tilgang i organisationen skal være Åben Dialog