Målgrupper   Personale   Faglig tilgang   Visitation   Indkøringsperiode

Personale

Vi ved, at vores vigtigste ressource er dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere.

Vi vil derfor gøre alt for sikre et sundt arbejdsmiljø med gode ansættelsesvilkår, således at vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Hovedparten af vores personale er sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet, men vi bruger også andre faggrupper.

Der er altid døgnbemanding på botilbudet og normeringen veksler alt efter borgernes behov.

Følgende faggrupper er repræsenteret:

Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Plejere
Pædagoger
Pædagogiske assistenter

Psykiatrimedarbejdere:

 • Fængselsfunktionærer
 • Politibetjente
 • Reddere
 • Visse håndværksmæssige uddannelser
 • En del af vores medarbejdere har en sekundær håndværksuddannelse, som de kan gøre brug af i forhold til støtte og aktivering af borgerne.


  Personale krav

  For alle medarbejdere gælder det at de har lysten til arbejdet med mennesker. De skal have en anderkendende tilgang og kunne se muligheder frem for begrænsninger, samt have et menneskesyn, der sætter borgeren i centrum. Vi er meget opmærksomme på at vores medarbejdere har den rette personlighed og livserfaring.

  For psykiatrimedarbejderne kræves det, at de har en mellemlang uddannelse og minimum to års erfaring fra dette fag, som f.eks. fængselsfunktionær, politibetjent og falckredder eller en anden uddannelse, hvor der arbejdes med relationer.

  Endelig lægger vi stor vægt på, at alle vores medarbejdere kan lytte og konflikthåndtere i praksis og at de er klar over deres egen andel i både op- og nedtrapning af konflikter.

  Alle vores medarbejdere skal enten have kendskab til eller et ønske om at få kendskab, til vores overordnede faglige tilgang Åben Dialog.

  Ansættelsesforhold

  Vi mener det er vigtigt at borgerens dagligdag er præget af forudsigelighed, kendte relationer og trykhed, derfor er det vigtigt at borgeren mødes af et team med kendte personer. Samtidig skal det være muligt løbende at kunne ændre enkelte personer i teamet så der altid tilbydes den rette faglige tilgang. Det betyder at der i nogle perioder tilbydes en pædagogisk tilgang og i andre en mere sygeplejefaglig og behandlingsrelateret tilgang.

  Vi har valgt, at være meget fleksible når det gælder ansættelsesforhold. Alle vores medarbejdere er fast tilknyttet os. Nogle arbejder på fuld tid, mens andre arbejder på deltid eller har fleksibel arbejdstid. Kombinationen at disse fleksible ansættelsesbetingelser, betyder, at personalet ikke brænder ud og reduceres vores sygefravær. Dette fordi personalet selv er med til at bestemme og afgøre hvor meget arbejde de kan magte i forskellige perioder, når de ikke er bundet i et fast tjenestetidsrul på en fast arbejdsplan. Det er vores erfaring, at dette er en stor fordel for personalet, som i perioder kan være meget presset og belastet af de vanskelige arbejdsopgaver det medfører at arbejde med mennesker.

  I vores personalegruppe arbejder vi ikke i alle tilfælde med kontaktpersoner eller specielt ansvarlige. Alle deltager med lige ansvar og byder ind med deres faglige kvalifikationer i den daglige kontakt med borgerne. Det er vores erfaring at den enkelte medarbejder derved tager et større ansvar. Det betyder også at borgeren kan få støtte her og nu, og ikke skal vente på bestemte personer. Det giver også borgeren mulighed for selv at vælge i hvilke situationer, forskellige relationer fungerer bedst.

  Fordi personalet er fleksibelt tilpasses borgerne, får borgeren det, han eller hun har brug for og skal ikke tilpasse sig det, han tilbydes. Når borgerens tilstand og behov ændres, vil personalet og ressourcerne også løbende blive tilpasset, så den rette støtte og behandling tilbydes.