Målgrupper   Personale   Faglig tilgang   Visitation   Indkøringsperiode

Målgrupper

Vores målgruppe er borgere med sociale og psykiske problemstillinger i aldersgruppen ca. 25 år og op.


Vi har erfaring med:

  • Psykiatriske problemstillinger
  • Sociale problemstillinger
  • Retslige foranstaltninger
  • Udad reagerende adfærd
  • Forstyrrelser i personligheden
  • Misbrugsproblematikker
  • Problemer med tilpasning i sociale relationer og i samvær med andre

Vi ønsker et tæt samarbejde med borgeren. Vi lytter til deres ønsker og behov og i mindre grad på deres diagnose.

Vi ønsker at borgerne skal kunne blive boende selv om deres tilstand og behov ændres, hvis de ønsker det og det stadig er relevant.

Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om en borger passer til vores botilbud. Mener vi, at en borger vil være bedre placeret et andet sted, så vil vi helt naturligt sige fra. Borgere med massive fysiske handicap og svær mental retardering, hører ikke til vores målgruppe.
Borger med mindre fysiske handicap og udviklingshæmning, kan rummes hvis deres primære problem er socialt eller psykisk.